Meesters Der Wereld
meesters_der_wereld

Auteur:

Robert Charroux

Uitgeverij:

Ankh-Hermes, 1974

ISBN:

90 202 3278 9

Oorspronkelijke Titel:

Le Livre Des Maîtres Du Mondes

Korte Inhoud:

Op het spoor van onze buitenaardse voorouders.

Robert Charroux wordt wel de Franse von Däniken genoemd. Zijn eerste boeken "Onbekend verleden", "Meesters Der Wereld en "Le Livre De Secrets Ttahis" waren in Frankrijk al bestsellers voordat Erich von Däniken zijn "Waren De Goden Kosmonauten" lanceerde.

Charroux heeft veel materiaal verzameld. In dit boek gaat hij na hoe in het verleden kosmonauten meesters van deze wereld geweest moeten zijn; hoe deze hun stempel op de beschavingen gedrukt hebben.
Hij toont aan dat een universele oorsprong aan alle talen ten grondslag ligt (veel vinden we er nog in het Sanskriet van terug). Symbolen van gevleugelde slangen en draken staan misschien wel voor ruimtevaarttuigen.

Verder vindt u in dit boek hoofdstukken over inwijding, piramiden in Frankrijk, de Koningin van de Heksen op het eiland Man en boeken van de Meesters der Wereld.

De eerste meesters, die te identificeren zijn met de bijbelse engelen, kwamen ruim 12.000 jaar geleden en zij vormden twee tegenstrijdige groepen, de ene in Atlantis en de andere in het land Mu.
Zij waren de door de Hebreeën zo genoemde nephilim, hetgeen betekent: giganten, schitterende wonderdoeners.
Hun rivaliteit ontaardde in een atoomoorlog en veroorzaakte de vernietiging van de mensheid door de wereldwijde zondvloed.
Daarna ontonden nieuwe beschavingen en ook hier speelden "goden" een belangrijke rol. En oorlogen. Atoomkracht werd gebruikt bij Sodom en Gomorrha. Ezechiël beschrijft hoe zes mannen 'die elk een dodelijk wapen droegen' zich meester maken van Jeruzalem.